Hizkuntza

Bilaketak

Saio-hasiera
Erabiltzailea

Pasahitza

 

IRAKAZI
Esaldi erroreduna (desbideratzeduna)
Batzuen ustez, mendeen zehar guregana etorri den ondare kulturala dela eta hitzegiten diren lekuetan gorde egin behar dugula, gal ez dadin, baina ez dute etorkizunik ikusten.
Sakonera kodea Deskribapena Testuingurua
HUR/HUR_ Aztertzen ari garen egitura linguistikoa eta esaldiaren beste osagai batzuen arteko hurbiltasuna (tartean 5 hitz baino gutxiago. Adibidea: Neska txakurrekin agertu ziren) T_E
IKA Ikasgelako ikaskideek erabili ohi dutenak sorrerazia. I_IF
MEN Esaldian subordinatuak edota koordinatuak agertzea (erlatibozkoak, konpletibak, adbersatiboak ) T_E
NAH H2ren bi egituren arteko nahasketa(adibidea: nik gogoratzen naiz. Kasu honetan ikasleak nahastu ditu ondoko bi egitura: "nik gogoratzen dut" eta "ni gogoratzen naiz". I_BF
TEM Idatzitako testu-mota (eskutitza, idazlana, elkarrizketa, laburpena ) T_E