Master Tesia

Tituloa: 
Hiponimia/hiperonimia erlazioaren erauzketa automatikoa
Egilea: 
Irati Ugarteburu
Laburpena: 
dira, baina berauek sortu eta mantentzea denbora eta errekurtso asko eskatzen dituen lana da. Lan honetan euskarazko baliabide semantikoak era automatikoan edo erdiautomatikoan elikatzeko teknikak aztertzen dira. Zehazki testutik hiponimo eta hiperonimoak erauzteko modu desberdinak azaltzen dira. Hitz gakoak: terminologia erauzketa, testuinguru antza, patroi lexiko-semantikoak, hiponimia/hiperonimia
Tutorea: 
Aitor Soroa
Urtea: 
2012