Program

IKASGAIA
MODULE
 ECTS  HIZKUNTZA
LANGUAGE
Irakaslea en
teacher en
Irakaslea eu
teacher eu
1.LAUHILEKOA - SEMESTER1
Hizkuntzaren tratamendu automatikorako hizkuntzalaritza (HAP2)    

Linguistics for natural language processing (LAP2)     

6 H Euskara -
English (LCT)
Itziar San Martín  Maxux Aranzabe  +
Hizkuntza prozesatzeko programazio-teknikak (HAP5)    

Programming techniques for Natural Language processing (LAP5)

6 H Euskara -
English (LCT)
Kepa Sarasola  + Kepa Sarasola  +
Metodoestatistikoak eta Testu-corpusak (HAP1)    

StatisticalMethods and Corpus Linguistics (LAP1)     

6 D Euskara -
English (LCT)
Aitor Soroa  + Aitor Soroa  +
Automata,Computability, and Complexity Theory (LAP6)  9H English (LCT) Maite Oronoz  +  
Hizkuntzalaritzakonputazionala,morfologia eta sintaxia (HAP3)

Computational Linguistics, Morphology and Syntax (LAP3)    

9 D Euskara -
English (LCT)
Koldo Gojenola  + Koldo Gojenola  +
Terminologia etatestu espezializatuak (HAP16) 4.5H Euskara   Xabier Artola  +
ArtificialIntelligence and Advanced User Interaction (LAP13)     4.5H English (LCT) Mikel Larrañaga   +  
2.LAUHILEKOA - SEMESTER 2
Hizkuntzingeniaritzaren arloko aplikazioak (HAP9)    

Aplications on Language Technologies (LAP9)    

9 H Euskara -
English (LCT)
Gorka Labaka  + Montse Maritxalar  +
Logika,semantika eta pragmatika konputazionala (HAP4)

Computational Logic,Semantics and Pragmatics (LAP4)  

9 H Euskara -
English (LCT)
Arantza Diaz de Ilarraza  + Arantza Diaz de Ilarraza  +
Corpusetan oinarritutako semantika konputazionala(HAP10)    

Corpus-based computational semantics (LAP10)     

9 H Euskara -
English (LCT)
Eneko Agirre  + Eneko Agirre  +
Advancedmethods for corpus analysis (LAP11)     4.5H English (LCT) German Rigau  +  
SpeechProcessing and speech technologies (LAP12)     9 H English (LCT) Eva Navas  +  
Lengoaia naturalaren ikerkuntza eta prozesamendua: dokumentazioa eta komunikazioa (HAP15) 3 H Euskara   Olatz Arregi    +
MachineLearning (LAP8)      4.5H English (LCT) Basilio Sierra  +  
Hizkuntza-teknologien mintegia. Deep learning. (HAP18)    

Seminar on Language Technologies. Deep learning. (LAP18)     

4.5 H English (LCT) Eneko Agirre  + Eneko Agirre  +
Master-tesia /
Master's Thesis
30      

D : Derrigorrezkoak / Compulsory      H : Hautazkoak / Elective