Sentimenduen tratamendu konputazionalerantz: gramatika maila ezberdinetako sentimendu balentzia aldatzaileen bila

Authors: 
Jon Alkorta, Koldo Gojenola, Mikel Iruskieta
Public documents: 
Year: 
2019
Publication place: 
Olatz Arbelaitz, Urtzi Etxeberria, Ainhoa Latatu, Miren Josu Ormaetxebarria (arg.), III. Ikergazte. Nazioarteko Ikerketa Euskaraz, Giza Zientziak eta Artea (1. liburukia), 39-46. Udako Euskal Unibertsitatea (UEU). Bilbo.
ISBN edo ISSN (aldizkari, kongresu, liburu edo liburu atalak): 
978-84-8438-682-7