Tando: Métodos y Sistemas de Traducción Automática Neuronal Coherente

Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (eu): 
Paragrafo eta dolumentu mailan koherente diren Itzulpen automatiko neuronaleko metodo eta sistemak sortzea
Itzulpen automatiko neuronalaren aurrerapen garrantzitsuen ondoren, eremu horretan gaur egun dagoen erronka nagusietako bat paragrafo edo dokumentu oso mailan koherentzia areagotzea da. Gaur egungo sistemek esaldi mailan itzultzen dute, testuinguru globala kontuan hartu gabe. Muga horrek akats sistematikoak eragiten dituenez, proiektu honetan es-eu eta fr-eu bikoteetan akats horiek murriztu nahi ditugu
Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (en): 
Building Neuronal Machine Translation methods and systems to improve coherence at paragraph and document level
Deskribapena (en): 
After the significant progress of neuronal machine translation, one of the main current challenges in the field is to increase the coherence of TA systems in the translation of whole paragraphs or documents. The current systems translate at phrase level, without any access to global context. This limitation produces systematic errors that are undertaken in this project for the es-eu and fr-eu.language pairs.
Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (es): 
Métodos y sistemas de Traducción Automática Neuronal coherentes en contexto
Deskribapena (es): 
Tras los progresos significativos de la traducción automática neuronal, uno de los principales retos actuales en el campo es aumentar la coherencia de los sistemas de TA en la traducción de párrafos o documentos enteros. Los sistemas actuales traducen a nivel de frase, sin acceso al contexto global. Esta limitación produce errores sistemáticos que se acometen en este proyecto para los pares es-eu y fr-eu.
Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (fr): 
Méthodes et systèmes de traduction automatique neuronale cohérents dans le contexte
Deskribapena_fr: 
Après les progrès significatifs de la traduction automatique neuronale, l'un des principaux défis actuels dans le domaine est d'augmenter la cohérence des systèmes de TA dans la traduction de paragraphes ou de documents entiers. Les systèmes actuels traduisent au niveau de phrase, sans accès au contexte global. Cette limitation produit des erreurs systématiques qui se traitent dans ce projet pour les pairs es-eu et fr-eu.
Kode ofiziala: 
ELKARTEK 20/49
Ikertzaile nagusia: 
Kepa Sarasola
Erakundea: 
Eusko Jaurlaritza
Hasiera data: 
2020/02/28
Bukaera data: 
2021/12/31
Taldeko ikertzaile nagusia: 
Kepa Sarasola
Besteak: 
AMETZAGAIÑA, ELHUYAR, VICOMTECH, ISEA
Kontratua: 
No
HiTZen ez bistaratu