Theoretical and Methodological issues of tagging Noun Phrase Structures following Dependency Grammar Formalism

Authors: 
Aranzabe M.J., Arriola J.M., Díaz de Ilarraza A.
Public documents: 
Year: 
2008
Publication place: 

In Xabier Artiagoitia & Joseba A. Lakarra (arg.), Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez, Julio Urkixo Euskal Filologi Mintegiaren Urtekariaren Gehigarriak, LI, 57-69 or. UPV/EHU, Bilbo. ISBN: 978-84-9860-085-8