Desanbiguazio morfologikoa, azterketa sintaktikoaren lehen urratsak eta aplikazioak Murriztapen Gramatikaren eredu konputazionala jarraituz

Authors: 
Aduriz I., Arriola J.M., Diaz de Ilarraza A.
Public documents: 
Year: 
2003
Publication place: 

P. Lafitteren sortzearen mendemugako biltzarra. Euskaltzaindiarrn XV. Biltzarra. Euskal Gramatikari eta Literaturari buruzko ikerketak XXI. mendearen atarian. Gramatika Gaiak. Ed. J. M. Makatzaga, B. Oyharçabal. ISBN 84 954 38-11-9l