Corpusen etiketatze linguistikoa

Authors: 
Izaskun Aldezabal, Maria Jesús Aranzabe, Arantza Diaz de Ilarraza, Ainara Estarrona, Nerea Ezeiza, Larraitz Uria
Year: 
2009
Publication place: 

In Ricardo Etxepare, Ricardo Gómez, Joseba A. Lakarra (arg.), A Festschrift for Bernard Oyharçabal. Volumen especial del Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo (ASJU), XLIII:1-2(2009), pp. 37-50, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua/Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. ISBN: 0582-6152