Euskarazko anafora pronominala: ikuspuntu konputazionala eta corpus baten garapena

Authors: 
Itziar Aduriz, Klara Ceberio, Arantza Diaz de Ilarraza
Year: 
2005
Publication place: 

GOGOA, Vol. 5, Nº. 1, 2005 , 91-116 or., ISSN 1577-9424.