Itzulpen automatikorako Matxin sistemaren portabilitate-azterketa ingelesa-euskara prototipoa lagun

Authors (IXA members): 
Authors: 
Nora Aranberri
Year: 
2014
Publication place: 

EUSKAL HIZKUNTZALARITZAREN EGUNGO ZENBAIT IKERLERRO. HIZKUNTZALARI EUSKALDUNEN I. TOPAKETA. Itziar Aduriz eta Ruben Urizar (ed.) Udako Euskal Unibertsitatea Bilbo, 2014 ISBN: 978-84-8438-524-0 Lege-gordailua: BI-1399-2014