Hedapen Semantikoa Informazioaren Berreskurapenean

Authors: 
Arantxa Otegi, Eneko Agirre, Xabier Arregi
Year: 
2014
Publication place: 

EKAIA: Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzi eta Teknologi Aldizkaria, 27. alea, orriak 263-279. ISSN: 0214-9001. http://www.ehu.eus/ojs/index.php/ekaia/article/view/11737/12617