Erroreak automatikoki detektatzeko tekniken azterlana eta euskararentzako aplikazioak

Authors: 
Maite Oronoz, Arantza Díaz de Ilarraza, Koldo Gojenola
Year: 
2010
Publication place: 

Beñat Oihartzabali Gorazarre. ASJU 43-1/2. Etxepare, R,; Gómez, R.; Lakarra, J.A. (arg.) ISSN 0582-6152, 413-440