Kausazko koherentzia-erlazioen azterketa automatikoa euskarazko laburpen zientifikoetan

Authors: 
Mikel Iruskieta, María Jesús Aranzabe, Arantza Díaz de Ilarraza, Mikel Lersundi
Public documents: 
Year: 
2016
Publication place: 

Jesús Mari Larrazabal Antia (arg.), GOGOA 14, Xabier Arrazola Gogoan (1962-2015), Euskal Herriko Unibertsitateko Hizkuntza, Ezagutza, Komunikazio eta Ekintzari buruzko aldizkaria, 45-77 or., Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbao. ISSN: 1577-9424, e-ISSN: 2444-3573, DOI: 10.1387/gogoa.15628