TZOS: An On-Line System for Terminology Service

Authors: 
Arregi X., Arruarte A., Artola X., Zabala I., Lersundi M.
Public documents: 
Year: 
2013
Publication place: 

Actualizaciones en Comunicación Social. Actas XIII Simposio Int. de Comunicación Social (Santiago de Cuba, 2013). ISBN: 978-959-7174-22-6. I, 400-404 orr. Arg. Centro de Lingüística Aplicada. Santiago de Cuba.