Euskararen garapen lexiko-diskurtsiboan eragina duten produktu linguistiko nagusiei buruzko informazioa biltzen duen datu-basea

Authors (IXA members): 
Authors: 
Elosegi A., Aldezabal I., Garcia J.
Year: 
2009
Publication place: 

GARATERM: diskurtso akademiko-profesionalaren didaktika eta garapena uztartzeko tresna informatikoen diseinua eta integrazioa. EHUko Argitalpen Zerbitzuko argitalpen elektronikoa. (argitarabidean). http://www.garaterm.org/argitalpenak/garaterm3