Aditzetiko izenen emankortasunaren azterketa morfopragmatikoa euskarazko corpus orokor eta berezituetan

Authors (IXA members): 
Authors: 
Lersundi M., Zabala I., Elordui A.
Year: 
2008
Publication place: 

ASJU, EHU