Selection of Lexical Units for Continuous Speech Recognition in Basque

Authors (IXA members): 
Authors: 
López de Ipiña K., Graña M., Ezeiza N., Hernández M., Zulueta E., Ezeiza A., Tovar C.
Public documents: 
Year: 
2003
Publication place: 

CIARP 2003 - Congreso Iberoamericano de Reconocimiento de Patrones, Habana (Cuba).ISBN: 3-540-20590-X