Normatibizazioari buruzko zenbait gogoeta

Authors (IXA members): 
Authors: 
Zabala I., Odriozola J. C.
Year: 
1993
Publication place: 

Euskera. 1993. Vol. 37/3: 1225-1247. ISSN 0210-1564