Gazteleraren como juntagailu polisemikoak euskara teknikoaren baitan izan ditzakeen ordezkoen problematika: 2.- Atribuzioaren esparrua

Authors (IXA members): 
Authors: 
Zabala I., Odriozola J. C.
Year: 
1989
Publication place: 

Euskera XXXIV (1989) 34/2: 587-620 ISSN 0210-1564