Aitzol Elu

Izena: 
Aitzol
Lehenengo abizena: 
Elu
Bigarren abizena: 
Etxano
Telefonoa: 
943015110

Lan mota:

Posta helbidea: 
aelu003@ikasle.ehu.eus