Master Tesia

Tituloa: 
Subjektibitatearen azterketa euskarazko testuetan
Egilea: 
Iñaki San Vicente Roncal
Laburpena: 
Lan honetan, euskarazko testuetan subjektibitatea detektatzeko teknikak lantzen dira. Subjektibitatea detektatzeko lexikoak sortzeko garaian, beste hizkuntza batean sortutakoak itzultzea edo lexikoak corpusetatik automatikoki sortzea hobea den aztertu da. Horrez gain, subjektibitatea aztertzeko balio dezaketen zenbait ezaugarri aztertzen dira, hitzen kategoria gramatikala bereziki. Dokumentuen nahiz esaldien subjektibitatea landu da, test datu-sorta ezberdinen gainean. Abstract This work addresses the problem of detecting subjectivity in Basque tests. We adopt an unsupervised approach based on sujectivity lexicons, and compare translated subjectivity lexicons with lexicons created from scratch using automatic techniques. In addition, other features that can help detecting subjectivity are also analised, such as POS tags. Subjectivity detection is evaluated both at document and at sentence level, with regard to di erent test sets.
Tutorea: 
Kepa Sarasola Gabiria
Urtea: 
2012