Master Tesia

Tituloa: 
Hiztegietan oinarritutako hizkuntza arteko dokumentuen berreskurapena
Egilea: 
Xabier Saralegi
Laburpena: 
Kontsulten itzulpen-prozesuan gertatzen den anbiguotasun-problema ebazteko zenbait teknika azalduko dira. Euskara bezalako baliabide urriko hizkuntzetarako egokiak diren tekniketara mugatuko gara: Galdera egituratuak eta kookurrentzietan oinarritzen den beste teknika bat. Horrez gain, anbiguotasun-problema gainditzeko hain baliagarriak diren itzulpenen probabilitateak internetetik eskuratzeko metodo berri bat ere aurkeztuko dugu. Abstract This work addresses the specific problem of the translation selection. Dictionary-based approaches have been explored, because of the lack of sufficient parallel corpora for Basque. Specifically, we have concentrated on testing two methods: structured queries and cooccurrence-based methods. In addition, we introduce a method which exploits context similarity-based techniques in order to estimate word translation probabilities using the Internet as a bilingual comparable corpus.
Tutorea: 
Iñaki Alegria eta Eneko Agirre
Urtea: 
2012