Lexikografia-Semantika

Aditza+izena Unitate Fraseologikoak gaztelaniatik euskarara: azterketa eta tratamendu konputazionala // Verb+Noun Multiword Expressions: A linguistic analysis for identification and translation

Unitate Fraseologikoak (UFak) hizkuntzek bere-bereak dituzten hitz-konbinazio idiomatikoak dira. Hizkuntzaren Prozesamenduko (HPko) tresnek kalitatezko emaitzak izan ditzaten, beharrezkoa da halakoak ondo tratatzea, baina lan horrek hainbat zailtasun ditu; besteak beste, hitzez hitzeko itzulgarritasun eza. Tesi-lan honetan, aditza+izena motako UFen azterketa linguistiko bat egin dugu, halakoek HPren alorrean sortzen dituzten bi arazo garrantzitsuri aurre egiten laguntzeko: batetik, corpusetan UFak automatikoki identifikatzeari, eta bestetik, UF horiek gaztelaniaren eta euskararen

LINGUATEC: Desarrollo de recursos lingüı́sticos para avanzar en la digitalización de las lenguas de los Pirineos

El objetivo del proyecto es desarrollar, probar y difundir nuevos recursos, nuevas herramientas y aplicaciones lingüı́sticas innovadoras para mejorar el nivel de digitalización del aragonés, vasco y occitano.

Large Scale Linguistic Processing of Tweets to Understand Social Interactions among Speakers of Less Resourced Languages: The Basque Case

Social networks like Twitter are increasingly important in the creation of new ways of communication. They have also become useful tools for social and linguistic research due to the massive amounts of public textual data available. This is particularly important for less resourced languages, as it allows to apply current natural language processing techniques to large amounts of unstructured data. In this work, we study the linguistic and social aspects of young and adult people’s behaviour based on their tweets’ contents and the social relations that arise from them.

Orriak

RSS - Lexikografia-Semantika-rako harpidetza egin