Master Tesia

Title: 
Creation of a system for the extraction and normalisation of time expressions in Basque / Euskarazko denbora-adierazpenen erauzketa eta normalizaziorako sistema sortzea
Tutor: 
rodrigo.agerri@ehu.eus; begona.altuna@ehu.eus
Assigned: