QUALES: Aprendizaje Automático mediante Supervisión Modulable para Estimación Automática de Calidad de Traducción

Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (eu): 
QUALES: Gainbegiratze moldagarri bidezko ikasketa automatikoa itzulpenaren kalitatearen estimaziorako

QUALES proiektua itzulpen automatikoaren kalitatearen iragarpenean (Quality Estimation) kokatzen da. Bere xede nagusia hurrengo helburu zientifiko-teknologikoetan banatzen da:

1. Kalitatearen iragarpenerako tresna eta metodoen ikerketa eta garapena ikasketa automatiko gainbegiratua erabilita.

2. Kalitatearen iragarpenerako tresna eta metodoen ikerketa eta garapena ikasketa automatiko ez-gainbegiratua erabilita.

3. Iragarpen gainbegiratuaren entrenamendurako datu-multzoak eta ezaugarriak sortzea eta prestatzea.

4. Arlo zehatzetara egokitutako kalitatearen iragarpenerako sistema zehatzak sortzea.

Halaber, irismenari eta eraginari dagokionez, hurrengo helburuak ditu

1. Kasu pilotu bat definitzea proiektuaren emaitzak aplikatzeko, zeinek garatu beharreko tekniken irizpideak eta erabili beharreko baliabide linguistikoak zehaztuko dituen.

2. Prototipoen baliozkotzea artearen egoerari erlazionatuta bereziki iragarpenen kalitatearen moldagarritasunari eta doitasunari dagokionez.

3. Proiektuko emaitzen zabalkunde akademikoa kongresu internazionaletan.

4. Emaitzen transferentzia industriara eta ustiapen komertzialerako aukeren analisia.

Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (en): 
QUALES: automatic learning through modulable supervision for automatic Translation Quality Estimation
Deskribapena (en): 

The QUALES project addresses machine translation quality estimation. The main purpose of the project is broken down into the following scientific-technological objectives:

1. Research and development of methods and tools for the automatic estimation of quality using supervised machine learning.

2. Research and development of methods for automatic quality estimation using unsupervised machine learning.

3. Creation and preparation of adequate data sets for the training of supervised estimators.

4. Creation of accurate quality estimation systems adapted to specific domains.

In addition, the following objectives linked to scope and impact are defined:

1. Definition of a pilot case for the application of the results of the project that will determine the requirements for the techniques to be developed and the linguistic resources to be used.

2. Validation of the prototypes in relation to the state of the art in terms of adaptability and accuracy of the quality estimates.

3. Academic dissemination of the results of the project in international conferences.

4. Transfer of results to the industry and analysis of opportunities for commercial exploitation.

Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (es): 
QUALES: Aprendizaje Automático mediante Supervisión Modulable para Estimación Automática de Calidad de Traducción
Deskribapena (es): 
El proyecto QUALES aborda la estimación de la calidad de traducción automática. El objetivo principal del proyecto se desglosa en los siguientes objetivos científico-técnicos: 1. Investigación y desarrollo de métodos y herramientas para la estimación automática de la calidad mediante aprendizaje automático supervisado. 2. Investigación y desarrollo de métodos para la estimación automática de la calidad utilizando aprendizaje automático no supervisado. 3. Creación y preparación de conjuntos de datos adecuados para el entrenamiento de estimadores supervisados. 4. Creación de sistemas precisos de estimación de calidad adaptados a dominios específicos. Además, se definen los siguientes objetivos vinculados al alcance e impacto del proyecto: 1. Definición de un caso piloto para la aplicación de los resultados del proyecto que determinará los requisitos de las técnicas a desarrollar y los recursos lingüísticos a utilizar. 2. Validación de los prototipos considerando el estado del arte en términos de adaptabilidad y precisión de las estimaciones de calidad. 3. Difusión académica de los resultados del proyecto en congresos internacionales. 4. Transferencia de resultados a la industria y análisis de oportunidades de explotación comercial.
Kode ofiziala: 
KK-2017/00094
Ikertzaile nagusia: 
Thierry Etchegoyhen, Kepa Sarasola
Erakundea: 
Eusko Jaurlaritza
Saila: 
LSI
Hasiera data: 
2017/07/01
Bukaera data: 
2018/12/31
Taldea: 
VicomTech, UPV/EHU, AMETZAGAIÑA, ISEA, Elhuyar
Taldeko ikertzaile nagusia: 
Kepa Sarasola
Kontratua: 
Ez