Unitate Fraseologikoen agerpen literalak, urre baina urri

Unitate fraseologiko asko idiomatikoki eta literalki uler daitezke. Esate baterako, ziria sartzeak bi esanahi
izan ditzake testuinguruaren arabera: norbaiti iruzur egitea edo nonbait ziri bat sartzea literalki. Lan honetan,
corpusetan oinarritutako azterketa eleaniztun baten berri emango dugu, eta erakutsiko dugu, batetik, halako
hitz-konbinazioak oso gutxitan erabiltzen direla literalki praktikan, eta bestetik, idiomatiko-literal bereizketa
egiteko garrantzitsua dela semantika ez ezik morfosintaxia ere kontuan hartzea. Lan hau azterketa zabalago
batetik (Savary et al., 2019) eratorria da; bost familiatako hizkuntza bana hartu da kontuan azterketa egiteko, eta
horietako bati eskainiko diogu arreta berezia hemen: euskarari.

Authors (IXA members): 
Authors: 
Uxoa IƱurrieta
Year: 
2019

Publication type:

Publication clasification: