ELE: European Language Equality

ELE proiektuaren helburu nagusia Hizkuntza Berdintasunerako Europako Programa prestatzea da, ikerketarako, berrikuntzarako eta inplementaziorako agenda estrategiko gisa, eta Europan 2030erako hizkuntza digitalaren erabateko berdintasuna lortzeko ibilbide-orri gisa.
Deskribapena (en): 
The primary objective of the ELE project is to prepare the European Language Equality Programme, in the form of a strategic research, innovation and implementation agenda as well as a roadmap for achieving full digital language equality in Europe by 2030.
Deskribapena (es): 
El objetivo principal del proyecto ELE es preparar el Programa Europeo de Igualdad del Lenguaje, en forma de una agenda estratégica de investigación, innovación e implementación, así como una hoja de ruta para lograr la plena igualdad del lenguaje digital en Europa para 2030.
Ikertzaile nagusia: 
Andrew Way
Erakundea: 
European Commission
Hasiera data: 
2021/01/01
Bukaera data: 
2022/06/30
Taldeko ikertzaile nagusia: 
German Rigau
Partaideak (Ixakideak hemen sartuta ere banan banan aukeratu behar dira Ixakide atalean): 
German Rigau, Inma Hernaez-Rioja, Kepa Sarasola
Besteak: 
Inma Hernaez-Rioja
Kontratua: 
No
Webgunea: 
http://
HiTZ