Gramatika-kategoriak eta EGLU

Authors (IXA members): 
Authors: 
Zabala I.

Publication topic:

Year: 
1999
Evaluation: 

-

Publication place: 

Euskera 1999, 2. Vol. 14: 865-896 ISSN. 0210-1564

Publication type:

Publication clasification: