Rol semantikoen etiketatze automatikoa

Authors: 
Haritz Salaberri, Olatz Arregi, Beñat Zapirain

Publication topic:

Public documents: 
Year: 
2014
Evaluation: 

-

Publication place: 

EKAIA Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzi eta Teknologi Aldizkaria, 27. alea, 297-313 orr. ISSN:0214-9001.

Publication type:

Publication clasification: