Euskara Batuaren garapen lexiko-diskurtsiboa: batasunetik aniztasun funtzionalera

Authors (IXA members): 
Authors: 
Elordui A., Zabala I.

Publication topic:

Year: 
2009
Evaluation: 

-

Publication place: 

Ricardo Etxepare, Ricardo Gomez &Joseba Lakarra (ed.) A Festschrift for Bernard Oyharçabal. Bilbao: Université du Pays Basque. Supplements of the Internationa Journal of Basque Language and Linguistics: 231-246 ISSN: 05826152

Publication type:

Publication clasification: