Laburtzapenen deklinabidea

Authors: 
Zabala, I.

Publication topic:

Year: 
1994
Evaluation: 

-

Publication place: 

Euskaltzaindiaren XIII. biltzarra (Leioa 1994/10/03-07). Euskera 1994, 3. Vol. 39: 735-742 ISNN: 0210-1564

Publication type:

Publication clasification: