Normatibizazioari buruzko zenbait gogoeta

Authors (IXA members): 
Authors: 
Zabala I., Odriozola J. C.

Publication topic:

Year: 
1993
Evaluation: 

-

Publication place: 

Euskera. 1993. Vol. 37/3: 1225-1247. ISSN 0210-1564

Publication type:

Publication clasification: