Osasun-terminoak testuan

Kurtsoa:

Saila:

Deskribapena: 
Proiektu honek medikuntzaren domeinurako euskarazko analizatzaile bat
egokitzea du helburu. Eginkizun nagusia testuan dauden osasun alorreko terminoak identifikatzea izango da, SNOMED CT-ren eduki terminologikoa erreferentziatzat izanik. IXA taldean garatutako analisirako tresnak izango dira abiapuntu honetarako, eta euskararen aberastasun morfologikoa kontutan izanik terminoak identifikatu eta sailkatu beharko dira.
Irakaslea: 
Maite Oronoz
Ikaslea: 
Ainhoa Elorz
Esleitua: 
Bai

Titulazioa:

Estrategikoa: 
Ez
Kodea: 
151602

Espezialitatea: