Euskarazko errore sintaktikoen detekzioa ikasketa automatikoa erabiliz. Kasu praktikoa: komuztadura.

Kurtsoa:

Saila:

Deskribapena: 
XUXENg, euskararako zuzentzaile sintaktikoa, hobetu nahi dugu karrera bukaerako proiektu honekin. Horretarako, ikasketa automatikoa erabiliko dugu. Proiektu honetan, beraz, lehendabizi, ikasketa automatikoaren metodo desberdinak aztertuko dira. Gero, erroreen detekzioan teknika hori baliatuz egin daitekeena aztertuko da. Era berean, euskarazko errore sintaktikoetatik ikasketa automatikoa erabiliz zeintzuk detekta daitezkeen aztertuko da. Azkenik, komuztadura erroreak (Adib.: “lagunak ikusi dute”) detektatzen ahaleginduko gara aipatutako teknikak erabiliz.
Irakaslea: 
Bertol Arrieta
Esleitua: 
Ez
Estrategikoa: 
Ez
Kodea: 
0