Hizkuntzaren tratamendu automatikorako analizatzaile sintaktikoa egokitu VISLOG software librea erabiliz

Kurtsoa:

Saila:

Deskribapena: 
Proiektu hau hizkuntzaren tratamendu automatikoaren arloan kokatzen da. Tratamendu automatiko horretan oinarrizko tresnak dira: lematizatzailea (hitz bakoitzaren erroa bilatzea), etiketatzailea (hitz bakoitzaren kategoria lortzea, hau da, ea den izena, adjetiboa, aditza,...), esaldiak eta azpiesaldiak banatzea, esaldia sintagmatan banatzea, ...

Ixa taldean aipatu lan guzti horietan Murriztapen Gramatika izeneko programa bat erabiltzen dugu, eta oso ondo dabil. Aurten jakin dugu VISLCG izeneko tresna berri bat atera dela, Murriztapen Gramatikaren baliokidea dena, baina software libre bezala banatzen dena.

Tresna horien funtzionamendua aztertuko da VISLCG programa erabiliz, ea bideragaria den berri hau bakarrik erabiltzea.
Irakaslea: 
Arantza Díaz de Ilarraza
Esleitua: 
Ez
Estrategikoa: 
Ez
Kodea: 
0