Testu elebidunak osagai sintaktikoen arabera parekatzeko sistema

Kurtsoa:

Saila:

Deskribapena: 
Itzulpengintzako tresna automatikoak sortzeko asmoz, testu bat bi hizkuntzatan daukagunean (euskaraz eta gazteleraz, edo euskaraz eta ingelesez), interesatzen zaigu jakitea erdarazko esaldi bakoitzari, zein esaldi dagokion euskaraz. Edo erdarazko testuko hitz bakoitzari zein hitz dagokion euskarazko testuan.

Horrelako lanak burutzen ari dira gaur egunean.
Gure kasuan, proiektu honetan, interesatzen zaizkigu osagai sintaktikoak (sintagmak) esaldia baino txikiagoak eta hitza baino handiagoak direnak. Eskura dauzkagu gramatikak euskaraz eta erdarazko esaldiak sintagmatan banatzeko, eta proiektu honen helburua erdarazko testuko sintagma bakoitzari euskarazko testuko zein sintagma dagokion asmatzea da.

Adibidez:

Nik lehen ikusi dut txakur beltz hori.

Yo he visto antes ese perro negro.

Nik -> Yo

lehen -> antes

ikusi dut -> he visto

txakur beltz hori -> ese perro negro
Irakaslea: 
Kepa Sarasola
Ikaslea: 
Elixabet San Juan
Esleitua: 
Bai
Estrategikoa: 
Ez
Kodea: 
0