VIGICOVID: Vigilancia automatizada de cuestiones clave sobre la COVID-19 en publicaciones científicas

Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (eu): 
COVID-19 gaixotasunari buruzko funtsezko galderen zaintza automatizatua zientzia-argitalpenetan
COVID-19 gaixotasunak eragindako osasun-larrialdia dela eta, ikertzaile asko beraien esfortzua gaixotasunaren (arrisku-faktoreak, diagnostikoa, transmisioa, inkubazioa, sintomatologia, serologia, eritasunak, tratamendua, txertoa, etab.) eta birusen (genetika, jatorria, bilakaera eta, oro har, eragiten duen gaixotasunaren tratamendua bizkortzen duen edozein faktore) azterketara bideratzen ari dira. Larrialdi-egoera honetan argitaratzen diren artikulu zientifikoen bolumenak eta abiadurak informazio-gainkarga eragiten diete osasun-adituei. Egoera honen aurrean, beharrezkoa da informazio-sistemak garatzea, gero eta ugariagoak diren artikulu zientifikoan dagoen COVID-19 eta SARS-CoV-2 birusaren inguruko ezagutzaren atzigarritasunean laguntzeko osasun-adituei. Proiektu honek adimen artifizialeko tresnak erabiltzea proposatzen du, osasun-adituek COVID-19 eta SARS-CoV-2 birusaren inguruko informazio-gainkarga hori maneiatu ahal dezaten. Proiektuak prototipo bat sortuko du COVID-19 eta SARS-CoV-2 birusari buruzko funtsezko galdera zientifikoen zerrenda monitorizatu ahal izateko, eta argitalpen zientifikoetan aurkitutako erantzunak modu antolatuan erakusteko erabiltzaileari. Horretarako, sistemak galdera baterako adierazgarriak diren argitalpenak automatikoki bilatuko ditu eta, ikaskuntza sakoneko neurona-tekniken bidez, argitalpen bakoitzeko testurik garrantzitsuena erauziko du. Ondoren, galdera horien erantzunak antolatuko ditu, adituek informazioa bere testuinguruan azkar eskuratu ahal izan dezaten, eta, hartara, ezagutza berriak errazago eskura ditzaten.
Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (en): 
Automated surveillance of key questions on COVID-19 in scientific publications
Deskribapena (en): 
Due to the health emergency provoked by COVID-19 many researchers are directing their efforts towards the study of the disease (risk factors, diagnosis, transmission, incubation, symptomatology, serology, affections, treatment, vaccine, etc.) and the virus (genetics, origin, evolution and, in general, any factor that allows accelerating the treatment of the disease that causes). The volume and speed at which scientific articles are being produced in this emergency situation generate an informative overload for health experts. Given that situation, it is necessary to develop information systems that provide health experts with access to knowledge about COVID-19 and SARS-CoV-2 available in such a growing volume of scientific publications. This project proposes the use of Artificial Intelligence tools to make it easier for health experts to manage information overload when accessing the knowledge about COVID-19 and SARS-CoV-2 available in scientific publications. The project will produce a prototype that will allow monitoring a list of key scientific questions about COVID-19 and SARS-CoV-2, showing the user the answers found in scientific publications in an organized way. To that end, the system will automatically search for relevant publications for a question and extract the most relevant text of each publication through neuronal deep learning techniques. It will then organize responses to these questions so that experts can quickly access information in their context, making it remarkably easier to acquire new knowledge.
Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (es): 
Vigilancia automatizada de cuestiones clave sobre la COVID-19 en publicaciones científicas
Deskribapena (es): 
Debido a la urgencia sanitaria provocada por la COVID-19 muchos investigadores están dirigiendo sus esfuerzos hacia el estudio de la enfermedad (factores de riesgo, diagnóstico, transmisión, incubación, sintomatología, serología, afecciones, tratamiento, vacuna, etc.) y el virus (genética, origen, evolución y, en general, cualquier factor que permita acelerar el tratamiento de la enfermedad que provoca). El volumen y la velocidad a la que se están produciendo los artículos científicos en esta situación de urgencia generan una sobrecarga informativa para los expertos sanitarios. Ante esta situación es necesario desarrollar sistemas de información que faciliten a los expertos sanitarios el acceso al conocimiento sobre la COVID-19 y el SARS-CoV-2 disponible en semejante volumen creciente de publicaciones científicas. Este proyecto propone el uso de herramientas de Inteligencia Artificial para facilitar a los expertos sanitarios manejar la sobrecarga informativa en el acceso al conocimiento sobre la COVID-19 y el SARS-CoV-2 disponible en publicaciones científicas. El proyecto producirá un prototipo que permitirá monitorizar una lista de cuestiones científicas clave sobre la COVID-19 y el SARS-CoV-2, mostrando al usuario de forma organizada las respuestas encontradas en publicaciones científicas. Para ello, el sistema buscará automáticamente las publicaciones pertinentes para una consulta y extraerá, mediante técnicas neuronales de aprendizaje profundo, el texto más relevante de cada publicación. A continuación, organizará las respuestas a dichas cuestiones de forma que los expertos puedan acceder rápidamente a la información en su contexto, facilitando notablemente la adquisición de nuevo conocimiento.
Ikertzaile nagusia: 
Anselmo Peñas
Erakundea: 
Banco Santander - CRUE
Hasiera data: 
2020/10/01
Bukaera data: 
2021/09/30
Taldeko ikertzaile nagusia: 
Eneko Agirre
Besteak: 
Anselmo Peñas, Álvaro Rodrigo, Xabier Saralegi, Iñaki San Vicente
Kontratua: 
No
HiTZen ez bistaratu