Adjektiboen eta adberbioen arteko muga zehatzik eza

Authors (IXA members): 
Authors: 
Zabala I., Odriozola J. C.

Publication topic:

Year: 
1994
Evaluation: 

-

Publication place: 

ASJU XXVIII-2: 525-541 ISSN: 0582-6152

Publication type:

Publication clasification: