Gazteleraren como juntagailu polisemikoak euskara teknikoaren baitan izan ditzakeen ordezkoen problematika: 1.- Subordinazioaren esparrua

Authors (IXA members): 
Authors: 
Zabala I., Odriozola J. C.

Publication topic:

Year: 
1989
Evaluation: 

-

Publication place: 

Euskera XXXIV/2 (1989, 1)187-239 ISSN 0210-1564

Publication type:

Publication clasification: