Presentación del grupo IXA

Authors (IXA members): 
Authors: 
Kepa Sarasola
Year: 
2013
Publication place: 

Jornadas de aspectos avanzados. Master de Sistemas de Información Avanzados. Facultad de Informática. UPV/EHU, Donostia