Sentimenduen analisia euskaraz: lexiko-mailatik erlaziozko diskurtso-egiturarako proposamena

Authors: 
Jon Alkorta, Koldo Gojenola, Mikel Iruskieta

Publication topic:

Public documents: 
Year: 
2016
Evaluation: 

-

Publication place: 

Jesús Mari Larrazabal Antia (arg.), GOGOA 14, Xabier Arrazola Gogoan (1962-2015), Euskal Herriko Unibertsitateko Hizkuntza, Ezagutza, Komunikazio eta Ekintzari buruzko aldizkaria, 131-152 or., Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbao. ISSN: 1577-9424

Publication type:

Publication clasification: