Ezagutza-base lexikala eraikitzeko Euskal Hiztegiko definizioen azterketa sintaktiko-semantikoa. Hitzen arteko erlazio lexiko-semantikoak: definizio-patroiak, eratorpena eta postposizioak

Authors (IXA members): 
Authors: 
Mikel Lersundi
Year: 
2005
Publication place: 

Euskal Filologia Saila. 2005eko martxoaren 11

Tesi zuzendariak: 
Zuzendariak: Eneko Agirre eta Ibon Sarasola.