Testuen analisia

Verb+Noun Multiword Expressions: A linguistic analysis for identification and translation

Multiword Expressions (MWEs) are combinations of words which exhibit some kind of idiosyncrasy. Due to their idiosyncratic nature, they pose several problems to Natural Language Processing (NLP). In this PhD, two of the most challenging tasks concerning MWE processing are addressed: the automatic identification of MWE occurrences in corpora and their translation in Machine Translation (MT).

Aditza+izena Unitate Fraseologikoak gaztelaniatik euskarara: azterketa eta tratamendu konputazionala

Unitate Fraseologikoak (UFak) hizkuntzek bere-bereak dituzten hitz-konbinazio idiomatikoak dira. Hizkuntzaren Prozesamenduko (HPko) tresnek kalitatezko emaitzak izan ditzaten, beharrezkoa da halakoak ondo tratatzea, baina lan horrek hainbat zailtasun ditu; besteak beste, hitzez hitzeko itzulgarritasun eza. Tesi-lan honetan, aditza+izena motako UFen azterketa linguistiko bat egin dugu, halakoek HPren alorrean sortzen dituzten bi arazo garrantzitsuri aurre egiten laguntzeko: batetik, corpusetan UFak automatikoki identifikatzeari, eta bestetik, UF horiek gaztelaniaren eta euskararen

Measuring diachronic language distance using perplexity. Application to English, Portuguese and Spanish.

The objective of this work is to set a corpus-driven methodology to quantify automatically diachronic language distance
between chronological periods of several languages. We apply a perplexity-based measure to written text representing
different historical periods of three languages: European English, European Portuguese and European Spanish. For this
purpose, we have built historical corpora for each period, which have been compiled from different open corpus sources

Towards a top-down approach for an automatic discourse analysis for Basque: Segmentation and Central Unit detection tool

Lately, discourse structure has received considerable attention due to the benefits carried out by its application in several NLP task such as opinion mining, summarization, question answering, text simplification, among others.

Pages

Subscribe to RSS - Testuen analisia