Theses

Title Author Coordinators Year Sailkapena
1 Itzulpen automatiko gainbegiratu gabea / Unsupervised Machine Translation Mikel Artetxe Zurutuza Eneko Agirre, Gorka Labaka 2020 International Thesis
2 Multilingual sentimental analysis in social media. Iñaki San Vicente Roncal. German Rigau eta Rodrio Agerri 2019 Other
3 Adverse Drug Reaction extraction on Electronic Health Records written in Spanish. Sara Santiso Gonzalez Arantza Casillas eta Alicia Perez. 2019 Other
4 Sentimenduen analisi automatikorantz: oinarrizko baliabideen sorkuntza eta hizkuntza maila ezberdinetako balentzia-aldatzaileen identifikazioa. Jon Alkorta Agirrezabala Mikel Iruskieta eta Koldo Gojenola 2019 International Thesis
5 Aditza+izena Unitate Fraseologikoak gaztelaniatik euskarara: azterketa eta tratamendu konputazionala // Verb+Noun Multiword Expressions: A linguistic analysis for identification and translation Uxoa Iñurrieta Urmeneta Itziar Aduriz, Gorka Labaka 2019 International Thesis
6 Using Annotated Discourse Information of a RST Spanish-Chinese Treebank for Translation and Language Learning Tasks Shuyuan Cao Iria da Cunha, Mikel Iruskieta 2018 Other
7 Hitzen arteko antzekotasuna: ezagutza-baseetan oinarritutako tekniken ekarpenak Josu Goikoetxea Salutregi Eneko Agirre, Aitor Soroa 2018 Other
8 Euskarazko denbora-egituren azterketa eta corpusaren sorrera / Analysis of Basque temporal constructions and the creation of a corpus Begoña Altuna Díaz Arantza Díaz de Ilarraza eta María Jesús Aranzabe 2018 International Thesis
9 Hizkuntza-ulermenari ekarpenak: n-gramen arteko atentzio eta lerrokatzeak antzekotasun eta inferentzia interpretagarrirako Iñigo Lopez-Gazpio Gazpio Eneko Agirre eta Montse Maritxalar 2018 International Thesis
10 Automatic Scansion of Poetry. Manex Agirrezabal Zabaleta Iñaki Alegria eta Mans Hulden 2017 Other
11 ASKHi: Analisi sintaktiko konputazional hibridoa paradigma desberdinen konbinazioan oinarrituta Iakes Goenaga Azkarate Koldo Gojenola eta Nerea Ezeiza 2017 Other
12 Computational model for semantic textual similarity. Aitor Gonzalez Agirre Eneko Agirre eta German Rigau. 2017 Other
13 Integrazioa hizkuntzaren prozesamenduan. Anotazio-eskemak eta elkarreragingarritasuna. Testuen prozesatze masiboa, datu handien teknikak erabiliz. Zuhaitz Beloki Leiza Xabier Artola eta Aitor Soroa 2017 Other
14 Rol semantikoen etiketatzeak testuetako espazio-denbora informazioaren prozesamenduan daukan eraginaz Haritz Salaberri Izco Olatz Arregi eta Beñat Zapirain 2017 Other
15 Multilingual opinion mining. Aitor Garcia Pablos German Rigau eta Montserrat Cuadros 2017 Other
16 CLIR Teknikak baliabide urriko hizkuntzetarako. Xabier Saralegi Urizar Eneko Agirre eta Iñaki Alegria. 2017 Other
17 Korreferentzia-ebazpena euskarazko testuetan Ander Soraluze Irureta Olatz Arregi Uriarte eta Xabier Arregi Iparragirre 2017 International Thesis
18 Osasun-alorreko termino-sorkuntza automatikoa: SNOMED CTren eduki terminologikoaren euskaratzea Olatz Perez de Viñaspre Garralda Maite Oronoz eta Jon Patrick 2017 International Thesis
19 Aldaera linguistikoen normalizazioa inferentzia fonologikoa eta morfologikoa erabiliz Izaskun Etxeberria Uztarroz Iñaki Alegria eta Montse Maritxalar 2016 Other
20 Entitate izendunen desanbiguazioa ezagutza-base erraldoien arabera Ander Barrena Madinabeitia Eneko Agirre eta Aitor Soroa 2016 Other
21 Euskarazko egitura sintaktiko konplexuen analisirako eta testuen sinplifikazio automatikorako proposamena / Readability Assessment and Automatic Text Simplification. The Analysis of Basque Complex Structures Itziar Gonzalez-Dios María Jesús Aranzabe eta Arantza Díaz de Ilarraza 2016 International Thesis
22 Implicit semantic roles in discourse Egoitz Laparra Martin German Rigau 2015 Other
23 Ezagutza baseen aberasketa urruneko gainbegiraketaren bidez: analisiak eta hobekuntzak Ander Intxaurrondo Gonzalez de Langarika Eneko Agirre eta Oier Lopez de Lacalle 2015 International Thesis
24 The Web as a Corpus of Basque Igor Leturia Azkarate Xabier Arregi, Kepa Sarasola 2014 Other
25 Idiomatikotasunaren karakterizazio automatikoa: izena+aditza konbinazioak Antton Gurrutxaga Hernaiz Iñaki Alegria, Xabier Artola 2014 Other
26 EPEC corpusa predikatu-mailan etiketatzeko oinarriak: EPEC-RolSem, BVI eta e-ROLda Ainara Estarrona Ibarloza Izaskun Aldezabal Roteta 2014 Other
27 Aditzen inguruko informazio lexikala eta anbiguotasun sintaktikoen ebazpena Aitziber Atutxa Salazar Eneko Agirre Bengoa eta Kepa Sarasola Gabiola 2014 Other
28 Pragmatikako erlaziozko diskurtso-egitura: deskribapena eta bere ebaluazioa hizkuntzalaritza konputazionalean Mikel Iruskieta Quintian Arantza Díaz de Ilarraza, Mikel Lersundi 2014 Other
29 Estaldura zabaleko euskararako analizatzaile sintaktiko estatistikoa. Kepa Bengoetxea Kortazar Koldo Gojenola 2014 Other
30 Euskarazko Entitate-Izenak: identifikazioa, sailkapena, itzulpena eta desanbiguazioa Izaskun Fernandez Gonzalez Zuzendariak: Iñaki Alegria eta Nerea Ezeiza 2012 Other
31 Euskal lokuzioen tratamendu konputazionala Ruben Urizar Enbeita Zuzendariak: Iñaki Alegria eta Juan Carlos Odriozola 2012 Other
32 Hedapena informazioaren berreskurapenean: hitzen adiera-desanbiguazioaren eta antzekotasun semantikoaren ekarpenak Arantxa Otegi Usandizaga Eneko Agirre eta Xabier Arregi 2012 International Thesis
33 Rol Semantikoen Etiketatze Automatikoa: Rol Multzoak eta Hautapen Murriztapenak Beñat Zapirain Sierra Eneko Agirre Bengoa eta Lluís Màrquez Villodre 2011 Other
34 Automatic Exercise Generation Based on Corpora and Natural Language Processing Techniques Itziar Aldabe Arregi Zuzendaria: Montse Maritxalar 2011 International Thesis
35 EUSMT: Incorporating Linguistic Information into SMT for a Morphologically Rich Language. Its use in SMT-RBMT-EBMT hybridation Gorka Labaka Intxauspe Zuzendariak: Arantza Díaz de Ilarraza Sanchez, Kepa Sarasola Gabiola 2010 Other
36 Azaleko sintaxiaren tratamendua ikasketa automatikoko tekniken bidez: euskarako kateen eta perpausen identifikazioa eta bere erabilera koma-zuzentzaile batean Bertol Arrieta Kortajarena Zuzendariak: Iñaki Alegria, Arantza Diaz de Ilarraza 2010 Other
37 Euskarazko erroreen eta desbideratzeen analisirako lan-ingurunea. Determinatzaile-erroreen azterketa eta prozesamendua. Larraitz Uria Garin Montse Maritxalar eta Igone Zabala 2009 Other
38 Domain-Specific Word Sense Disambiguation Oier Lopez de Lacalle Lekuona Zuzendaria: Eneko Agirre 2009 International Thesis
39 Dependentzia-ereduan oinarritutako baliabide sintaktikoak: zuhaitz-bankua eta gramatika konputazionala Maria Jesús Aranzabe Urruzola Zuzendariak: Jose Mari Arriola eta Arantza Diaz de Ilarraza 2008 Other
40 Euskararen ezagutza-base lexikala: Euskal WordNet Eli Pociello Irigoyen Zuzendariak: Eneko Agirre eta Izaskun Aldezabal 2008 Other
41 Euskarazko errore sintaktikoak detektatzeko eta zuzentzeko baliabideen garapena: datak, postposizio-lokuzioak eta komunztadura Maite Oronoz Anchordoqui Zuzendariak: Arantza Diaz de Ilarraza eta Koldo Gojenola 2008 Other
42 Matxin: Erregeletan oinarritutako itzulpen automatikoko sistema baten eraikuntza estaldura handiko baliabide linguistikoak berrerabiliz Aingeru Mayor Martinez Zuzendariak; Kepa Sarasola Gabiola, Arantza Diaz de Ilarraza Sanchez 2007 Other
43 Ezagutza-base lexikala eraikitzeko Euskal Hiztegiko definizioen azterketa sintaktiko-semantikoa. Hitzen arteko erlazio lexiko-semantikoak: definizio-patroiak, eratorpena eta postposizioak Mikel Lersundi Ayestaran Zuzendariak: Eneko Agirre eta Ibon Sarasola. 2005 Other
44 Izaera heterogeneoko baliabide lexikalen integraziorako arkitektura baten proposamena. Datu-integrazioaren ikuspegitik egindako ekarpena. Aitor Soroa Echave Xabier Artola, Donostiako Informatika Fakultateko (UPV/EHU) irakaslearen zuzendaritzapean eginiko tesia 2004 Other
45 ADITZ-AZPIKATEGORIZAZIOAREN AZTERKETA SINTAXI PARTZIALETIK SINTAXI OSORAKO BIDEAN. 100 aditzen azterketa, Levin-en (1993) lana oinarri hartuta eta metodo automatikoak baliatuz. Izaskun Aldezabal Roteta Zuzendariak: Patxi Goenaga Mendizabal, eta Kepa Sarasola Gabiola, 2004 Other
46 Supervised Word Sense Disambiguation: Facing Current Challenges David Martinez Iraola Zuzendaria: Eneko Agirre 2004 Other
47 CORPUSAK USTIATZEKO TRESNA LINGUISTIKOAK. Euskararen etiketatzaile morfosintaktiko sendo eta malgua. Nerea Ezeiza Ramos Iñaki Alegria Donostiako Informatika Fakultateko (UPV/EHU) irakaslearen zuzendaritzapean eginiko tesia 2002 Other
48 EUSKARAREN SINTAXI KONPUTAZIONALERANTZ. Oinarrizko baliabideak eta beren aplikazioa aditzen azpikategorizazio-informazioaren erauzketan eta erroreen tratamenduan. Koldo Gojenola Galletebeitia Kepa Sarasola Donostiako Informatika Fakultateko (UPV/EHU) irakaslearen zuzendaritzapean eginiko tesia. 2000 Other
49 EUSKAL HIZTEGIA-REN AZTERKETA ETA EGITURATZEA EZAGUTZA LEXIKALAREN ESKURATZE AUTOMATIKOARI BEGIRA. Aditz-adibideen analisia Murriztapen-gramatika baliatuz, azpikategorizazioaren bidean Jose Maria Arriola Egurrola J. Abaitua, Deustuko Unibertsitateko Filosofia eta Letretako irakaslearen eta X. Artola, Donostiako Informatika Fakultateko (UPV/EHU) irakaslearen zuzendaritzapean eginiko tesia. 2000 Other
50 EUSMG: MORFOLOGIATIK SINTAXIRA MURRIZTAPEN GRAMATIKA ERABILIZ. Euskararen desanbiguazio morfologikoaren tratamendua eta azterketa sintaktikoaren lehen urratsak Itziar Aduriz Agirre Patxi Goenaga Mendizabal, Filologia eta Geografia-Historia Fakultateko irakaslearen eta Arantza Díaz de Ilarraza Sánchez, Donostiako Informatika Fakultateko (UPV/EHU) irakaslearen zuzendaritzapean eginiko tesia. 2000 Other
51 Kontzeptuen arteko erlazio-izaeraren formalizazioa ontologiak erabiliaz: Dentsitate Kontzeptuala Eneko Agirre Bengoa K. Sarasola eta A. Díaz de Ilarraza, Donostiako Informatika Fakultateko (UPV/EHU) irakasleen zuzendaritzapean eginiko tesiak 1999 Other
52 Mugarri: Bigarren Hizkuntzako ikasleen hizkuntza ezagutza eskuratzeko sistema anitzeko ingurunea Montse Maritxalar Anglada Arantxa Díaz de Ilarraza Sánchez, Donostiako Informatika Fakultateko (UPV/EHU) irakaslearen zuzendaritzapean eginiko tesia. 1999 Other
53 Optimización de la técnica de restricción para obtener analizadores eficientes con gramáticas de unificación. Metodología para la selección de restrictores Nora La Serna Horacio Rodriguez Ontoria, Bartzelonako Unibertsitate Politeknikoko irakaslea, eta Arantxa Díaz de Ilarraza Sánchez, Donostiako Informatika Fakultateko (UPV/EHU) irakasleen zuzendaritzapean eginiko tesia. 1998 Other
54 Euskal morfologiaren tratamendu informatikorantz Miriam Urkia Gonzalez Miren Azkarate, UPV/EHUko irakaslearen zuzendaritzapean eginiko tesia. 1997 Other
55 Euskal morfologiaren tratamendu automatikorako tresnak Iñaki Alegria Loinaz K. Sarasola eta X. Artola, Donostiako Informatika Fakultateko (UPV/EHU) irakasleen zuzendaritzapean eginiko tesia 1995 Other
56 ANHITZ: Itzulpenean laguntzeko hiztegi-sistema eleanitza Xabier Arregi Iparragirre K. Sarasola eta A. Díaz de Ilarraza, Donostiako Informatika Fakultateko (UPV/EHU) irakasleen zuzendaritzapean eginiko tesia. 1995 Other
57 HIZTSUA: Hiztegi-sistema urgazle adimendunaren sorkuntza eta eraikuntza. Hiztegi-ezagumenduaren errepresentazioa eta arrazonamenduaren ezarpena. Xabier Artola Zubillaga Fabrice Evrard, Toulouse-ko Paul Sabatier Unibertsitateko irakaslearen zuzendaritzapean egindako tesia 1993 Other
58 Predikazioaren teoriak gramatika sortzailean: euskararen kasua Igone Zabala Unzalu Pello Salaburu Etxeberria 1993 Other
59 Diseño de un Módulo de Interacción Tutor-alumno para un sistema inteligente de enseñanza de la programación Arantza Diaz de Ilarraza Sánchez M.F.Verdejo, Bartzelonako Informatika Fakultateko Irakaslearen zuzendaritzapean eginiko tesia. 1990 Other
60 Caprate: Un Sistema de Interpretación de Problemas en Lenguaje Natural / Caprate: Lengoaia Naturalez idatzitako problemen interpretaziorako sistema Kepa Sarasola Gabiola M.F.Verdejo, Bartzelonako Informatika Fakultateko Irakaslearen zuzendaritzapean eginiko tesia. 1988 Other