Theses

Authors Year
ASKHi: Analisi sintaktiko konputazional hibridoa paradigma desberdinen konbinazioan oinarrituta Iakes Goenaga 2017
Computational model for semantic textual similarity. Aitor Gonzalez 2017
Korreferentzia-ebazpena euskarazko testuetan Ander Soraluze 2017
Integrazioa hizkuntzaren prozesamenduan. Anotazio-eskemak eta elkarreragingarritasuna. Testuen prozesatze masiboa, datu handien teknikak erabiliz. Zuhaitz Beloki 2017
Rol semantikoen etiketatzeak testuetako espazio-denbora informazioaren prozesamenduan daukan eraginaz Haritz Salaberri 2017
Multilingual opinion mining. Aitor Garcia. 2017
Osasun-alorreko termino-sorkuntza automatikoa: SNOMED CTren eduki terminologikoaren euskaratzea Olatz Perez de Viñaspre 2017
CLIR Teknikak baliabide urriko hizkuntzetarako. Xabier Saralegi 2017
Automatic Scansion of Poetry. Manex Agirrezabal 2017
Aldaera linguistikoen normalizazioa inferentzia fonologikoa eta morfologikoa erabiliz Izaskun Etxeberria 2016
Entitate izendunen desanbiguazioa ezagutza-base erraldoien arabera Ander Barrena 2016
Euskarazko egitura sintaktiko konplexuen analisirako eta testuen sinplifikazio automatikorako proposamena / Readability Assessment and Automatic Text Simplification. The Analysis of Basque Complex Structures Itziar Gonzalez-Dios 2016
Ezagutza baseen aberasketa urruneko gainbegiraketaren bidez: analisiak eta hobekuntzak Ander Intxaurrondo 2015
Implicit semantic roles in discourse Egoitz Laparra 2015
Idiomatikotasunaren karakterizazio automatikoa: izena+aditza konbinazioak Antton Gurrutxaga 2014
EPEC corpusa predikatu-mailan etiketatzeko oinarriak: EPEC-RolSem, BVI eta e-ROLda Ainara Estarrona 2014
Aditzen inguruko informazio lexikala eta anbiguotasun sintaktikoen ebazpena Aitziber Atutxa 2014
Pragmatikako erlaziozko diskurtso-egitura: deskribapena eta bere ebaluazioa hizkuntzalaritza konputazionalean Mikel Iruskieta 2014
Estaldura zabaleko euskararako analizatzaile sintaktiko estatistikoa. Kepa Bengoetxea 2014
The Web as a Corpus of Basque Igor Leturia 2014
Hedapena informazioaren berreskurapenean: hitzen adiera-desanbiguazioaren eta antzekotasun semantikoaren ekarpenak Arantxa Otegi 2012
Euskarazko Entitate-Izenak: identifikazioa, sailkapena, itzulpena eta desanbiguazioa Izaskun Fernandez 2012
Euskal lokuzioen tratamendu konputazionala Ruben Urizar 2012
Automatic Exercise Generation Based on Corpora and Natural Language Processing Techniques Itziar Aldabe 2011
Rol Semantikoen Etiketatze Automatikoa: Rol Multzoak eta Hautapen Murriztapenak Beñat Zapirain 2011
Azaleko sintaxiaren tratamendua ikasketa automatikoko tekniken bidez: euskarako kateen eta perpausen identifikazioa eta bere erabilera koma-zuzentzaile batean Bertol Arrieta 2010
EUSMT: Incorporating Linguistic Information into SMT for a Morphologically Rich Language. Its use in SMT-RBMT-EBMT hybridation Gorka Labaka 2010
Euskarazko erroreen eta desbideratzeen analisirako lan-ingurunea. Determinatzaile-erroreen azterketa eta prozesamendua. Larraitz Uria 2009
Domain-Specific Word Sense Disambiguation Oier Lopez de Lacalle 2009
Dependentzia-ereduan oinarritutako baliabide sintaktikoak: zuhaitz-bankua eta gramatika konputazionala Maria Jesús Aranzabe 2008
Euskararen ezagutza-base lexikala: Euskal WordNet Eli Pociello 2008
Euskarazko errore sintaktikoak detektatzeko eta zuzentzeko baliabideen garapena: datak, postposizio-lokuzioak eta komunztadura Maite Oronoz 2008
Matxin: Erregeletan oinarritutako itzulpen automatikoko sistema baten eraikuntza estaldura handiko baliabide linguistikoak berrerabiliz Aingeru Mayor 2007
Ezagutza-base lexikala eraikitzeko Euskal Hiztegiko definizioen azterketa sintaktiko-semantikoa. Hitzen arteko erlazio lexiko-semantikoak: definizio-patroiak, eratorpena eta postposizioak Mikel Lersundi 2005
ADITZ-AZPIKATEGORIZAZIOAREN AZTERKETA SINTAXI PARTZIALETIK SINTAXI OSORAKO BIDEAN. 100 aditzen azterketa, Levin-en (1993) lana oinarri hartuta eta metodo automatikoak baliatuz. Izaskun Aldezabal 2004
Supervised Word Sense Disambiguation: Facing Current Challenges David Martinez 2004
Izaera heterogeneoko baliabide lexikalen integraziorako arkitektura baten proposamena. Datu-integrazioaren ikuspegitik egindako ekarpena. Aitor Soroa 2004
CORPUSAK USTIATZEKO TRESNA LINGUISTIKOAK. Euskararen etiketatzaile morfosintaktiko sendo eta malgua. Nerea Ezeiza 2002
EUSKAL HIZTEGIA-REN AZTERKETA ETA EGITURATZEA EZAGUTZA LEXIKALAREN ESKURATZE AUTOMATIKOARI BEGIRA. Aditz-adibideen analisia Murriztapen-gramatika baliatuz, azpikategorizazioaren bidean Jose Maria Arriola 2000
EUSMG: MORFOLOGIATIK SINTAXIRA MURRIZTAPEN GRAMATIKA ERABILIZ. Euskararen desanbiguazio morfologikoaren tratamendua eta azterketa sintaktikoaren lehen urratsak Itziar Aduriz 2000
EUSKARAREN SINTAXI KONPUTAZIONALERANTZ. Oinarrizko baliabideak eta beren aplikazioa aditzen azpikategorizazio-informazioaren erauzketan eta erroreen tratamenduan. Koldo Gojenola 2000
Kontzeptuen arteko erlazio-izaeraren formalizazioa ontologiak erabiliaz: Dentsitate Kontzeptuala Eneko Agirre 1999
Mugarri: Bigarren Hizkuntzako ikasleen hizkuntza ezagutza eskuratzeko sistema anitzeko ingurunea Montse Maritxalar 1999
Optimización de la técnica de restricción para obtener analizadores eficientes con gramáticas de unificación. Metodología para la selección de restrictores la Nora La Serna 1998
Euskal morfologiaren tratamendu informatikorantz Miriam Urkia 1997
Euskal morfologiaren tratamendu automatikorako tresnak Iñaki Alegria 1995
ANHITZ: Itzulpenean laguntzeko hiztegi-sistema eleanitza Xabier Arregi 1995
Predikazioaren teoriak gramatika sortzailean: euskararen kasua Igone Zabala 1993
HIZTSUA: Hiztegi-sistema urgazle adimendunaren sorkuntza eta eraikuntza. Hiztegi-ezagumenduaren errepresentazioa eta arrazonamenduaren ezarpena. Xabier Artola 1993
Diseño de un Módulo de Interacción Tutor-alumno para un sistema inteligente de enseñanza de la programación Arantza Diaz de Ilarraza 1990
Caprate: Un Sistema de Interpretación de Problemas en Lenguaje Natural / Caprate: Lengoaia Naturalez idatzitako problemen interpretaziorako sistema Kepa Sarasola 1988