Master Tesia

Tituloa: 
LexSynSimpleText, a lexical and syntactic simplifier: first steps
Egilea: 
Maria Eguimendia
Laburpena: 
Laburpena Proiektu honetan, testu sinplifikazio automatikorako lehen urratsak eman dira eta eleanitza den web zerbitzu bat sortu dugu, erabilgarri dagoena, erabiltzaileei testu sinplifikazioan laguntzeko, bai lexikoki eta bai sintaktikoki. Sinplifikazio lexikoan, aplikazio bat sortu dugu eta lortutako emaitzak ebaluatu, bai Euskararako eta bai Ingeleserako. Sinplifikazio sintaktikoan, Euskarazko denbora-perpausak sinplifikatzeko behar diren urratsak eman ditugu. Abstract In this project, the first steps for automatic text simplification have been implemented and a multilingual web service has been created, which is available to help users to simplify text, not only lexically but also syntactically. In lexical simplification, we have created an application and we have evaluated the results for English and Basque. In syntactic simplification, we have done the steps to simplify adverbial temporal clauses.
Tutorea: 
Arantza Diaz de Ilarraza 1 and Gosse Bouma
Urtea: 
2016
hitz_gakoak: 
-