Master Tesiak

Tituloa Tutorea Fitxategia Esleitua
Deep learning for medical information extraction arantza.casillas@ehu.eus maite.oronoz@ehu.eus alicia.perez@ehu.eus
[en, eu] Measurement of Qualitative Gender Presence in News i.leturia@elhuyar.eus
[en] Fakes news and stance detection rodrigo.agerri@ehu.eus
[en, eu] Speech recognition tasks: speaker and language diarization, multilingual transcription, Basque dialects transcription... i.leturia@elhuyar.eus
[en] Aspect-based opinion mining rodrigo.agerri@ehu.eus
[en] Metaphor detection rodrigo.agerri@ehu.eus
[en, eu] Measuring machine translation (MT) output comprehension by regular users: Is gisting with MT a solved issue? / Erabiltzaile arrunten ulermen maila itzulpen automatikoa (IA) erabiltzerakoan: IA asimilaziorako, dagoeneko arazo ebatzia? nora.aranberri@ehu.eus
[en, eu] Influence of machine translation (MT) in regular users’ writing: Indications for MT development. / Itzulpen automatikoaren (IA) eragina erabiltzaile arrunten ekoizpenean: IA garapenerako oharrak. nora.aranberri@ehu.eus
[en, eu] Setting the theoretical framework and development plan for a chatbot for oracy skill development in schools / Eskoletan hizlaritza gaitasuna garatzeko txatbot batetarako marko teorikoa eta garapen planifikazioa nora.aranberri@ehu.eus
[en] Analysis of Query & Answer Systems for Meeting Minutes ma.veganzones@sher.pa e.agirre@ehu.eus
[en] De-Biasing Gender in Neural Language Models ma.veganzones@sher.pa e.agirre@ehu.eus
[en] Aspect-Based Sentiment Analysis of News Documents using Deep Learning ma.veganzones@sher.pa e.agirre@ehu.eus
[eu,en] Deep learning for chatbots / Sare neuronaletan oinarritutako dialogo-sistemak e.agirre@ehu.eus arantza.otegi@ehu.eus
[eu en] Multilingual modeling of a linguistic/multimodal phenomenon in wordnets. Itziar@gonzalezd@ehu.eus
[eu] Helburu zehatzetarako eta domeinu irekiko txatboten hibridazioa x.saralegi@elhuyar.eus
[en, eu] Deep learning of word sense meaning e.agirre@ehu.eus
[eu] Pakete lexikoen (lexical bundles) azterketa euskarazko corpus akademiko batean finkatutako errutina diskurtsiboak deskribatzeari begira igone.zabala@ehu.eus
[en] Building synthetic voices from Common Voice data Fitxategia Eva.navas@ehu.eus inma.hernaez@ehu.eus
[en, eu] Multilingual Temporal Processing: Annotation and Evaluation rodrigo.agerri@ehu.eus olatz.arregi@ehu.eus
[en] Context-based Model Checking using SMT-solvers montserrat.hermo@ehu.eus
[eu] Izen arinen erabilera euskarazko corpus akademiko batean igone.zabala@ehu.eus
[en] Direct speech synthesis from EMG data eva.navas@ehu.eus inma.hernaez@ehu.eus
[en, eu] Adaptation of a complexity tool for grading student essays in Basque / Konplexutasuna neurtzen duen tresna baten egokitzapena ikasleen euskarazko testuak sailkatzeko mikel.iruskieta@ehu.eus
[en] Multilingual and Multi-Domain Opinion Mining and Sentiment Analysis rodrigo.agerri@ehu.eus
[eu] Gazteak eta euskara sare sozialetan, zer, nori, nork: euskarazko txio formal eta informalak sailkatuz rodrigo.agerri@ehu.eus i.alegria@ehu.eus
[en] iSTS for NMT Evaluation german.rigau@ehu.eus
[en, eu] Discourse Based Automatic Summarization -- Diskurtso-egituran oinarrituriko laburpen automatikoa mikel.iruskieta@ehu.eus
[en, eu] Unsupervised multilingual embeddings for deep learning e.agirre@ehu.eus​
[en] TimeNorm for ixa-pipes german.rigau@ehu.eus
[en, eu] Methods and applications in discourse parsing mikel.iruskieta@ehu.eus
[en, eu] Methods and applications in discourse parsing kepa.bengoetxea@ehu.es, mikel.iruskieta@ehu.eus
[en] Embeddings for Word Sense Disambiguation german.rigau@ehu.eus
[en, eu] Universal Dependencies: syntactic analysis of relations in medical texts -- Dependentzia Unibertsalak: erlazioen analisi sintaktikoa testu medikoetan koldo.gojenola@ehu.eus
[eu en] Deep understanding of CEFR guidelines for multilingual readability assessment itziar@gonzalezd@ehu.eus
[en] WordNets from scratch german.rigau@ehu.eus
[en] Machine Translation of WordNet Glosses german.rigau@ehu.eus
[en, eu] Multilingual syntactic analysis of persons/entities -- Pertsona edo entitateen analisi sintaktiko eleaniztuna koldo.gojenola@ehu.eus
[en, eu] Measuring Machine Translation Output Comprehension -- Itzulpen automatikoaren ulermen maila neurtzea nora.aranberri@ehu.eus
[eu] Corpus-kontsultan hitzen agerpenak antzekotasun semantikoaren arabera multzokatzea (sense clustering) a.gurrutxaga@elhuyar.eus
[en, eu] Deep learning of textual and visual inference e.agirre@ehu.eus
[eu] Aditzetiko izenen azterketa morfopragmatikoa euskarazko corpus akademiko batean igone.zabala@ehu.eus
[en] Alzheimer detection in speech Eva.navas@ehu.eus