Master Tesia

Tituloa: 
Izen-entitate eta Sentimenaren Analisia Frantsesez, Turismoaren Domeinurako Hurbilpena
Egilea: 
Andoni Azpeitia
Laburpena: 
Laburpena Master bukaerako proiektu honetan, hizkuntza teknologia bidez garatutako hainbat oinarrizko tresnei esker oso aplikazio ahaltsuak nola eraiki daitezkeen azalduko dugu, esate baterako, erabiltzaileek zerbitzu turistikoei buruz duten iritzia ezagutzeko. Aipatutako oinarrizko tresnak tokenizatzaileak, etiketatzaile-morfologikoak, entitate-izenen identifikatzaile eta sailkatzaileak eta polaritate etiketatzailea izan daitezke besteak beste. Horretaz gainera, teknologia horren berrerabilpena eta hedapena kontutan izanik, estandarra den software librearen bidez garatu dira tresna guztiak. Abstract In this thesis, we explore the use, extension and combination of Natural Language Processing (NLP) tools for the development of powerful applications, such as tourism-oriented services that help users by extracting useful information from online reviews. The NLP tools we cover include tokenizers, part-of-speech taggers, named entity recognizers and classificators, and polarity taggers. With reuse and possible extensions in mind, all software presented in this work has been developed under an open-source approach.
Tutorea: 
Aitor Soroa
Urtea: 
2014