Master Tesia

Tituloa: 
Ikasleen laburpen-corpusa eta laburpen-gaitasunaren ebaluazioa: oinarri metodologikoak
Egilea: 
Unai Atutxa Barrenetxea
Laburpena: 
Laburpena eta laburtzen jakitea oso garrantzitsuak dira gizarteko hainbat esparrutan gaur egun; hori dela eta, ikasleek beraien ikasketa-prozesuan garatu beharreko konpetentzia da laburtze gaitasuna. Lan honetan ikasleek nola laburtzen duten ulertzen saiatuko gara, laburpen on eta kaskarren arteko ezberdintasunak zeintzuk diren aztertuz, ikasleari eman beharreko feedbacka diseinatu ahal izateko, etorkizunean. Horretarako ondorengo lau urrats nagusi hauek eman ditugu: i) Ikasleen estrakzio eta abstrakzioak automatikoki biltzeko diskurtso-egituran oinarritutako Compress-Eus tresna sortzea, ii) ikasleen estrakzio eta abstrakzio laburpenak ebaluatzeko ebaluazio-irizpideak proposatzea, iii) ikasleen laburpenak ebaluatzea, irakasle adituek egindako laburpenekin alderatzeko eta iv) ikasleek laburtzeko erabilitako estrategiak aztertzea. Lortutako emaitzek erakusten dute laburpen bat egoki ebaluatzeko konpetentzia ezberdinak garatuta izatea eskatzen dituzten hainbat ataza ebaluatu behar direla. Izan ere, ikasleek beharrizan ezberdinak dituzte laburpen bat egiterakoan eta beharrizan horiei erantzuteko beharrezkoa da ataza bakoitza ondo ebaluatzea eta ikasleari eman beharreko feedbacka ondo diseinatzea. Gako-hitzak: Ikasketa-prozesua, laburpena, diskurtso-egitura, feedbacka, ebaluazioa
Abstract: 
Nowadays, summaries and summarization are really relevant in some fields of our society, that is why the ability to summarize is a student competence that have to develop and show during their learning process. The aim of this paper is to understandhow students summarize school texts, analysing the differences between good and bad summaries, so that we will be able to design a feedback to the students in a foreseeable future. To do so, our method follows these four steps: i) Create a tool called Compress- Eus that collects students' extracts and abstracts summaries based on relational discourse structure. ii) Propose the evaluation criteria to evaluate students' extracts and abstracts summaries. iii) Evaluate students' summaries by comparing them with other summaries made by experts (teachers). iv) Analyse the summarisation strategies performed by students. The results show that several tasks have to take into account when evaluating, which shows that students have developed different competences, in order to do a correct evaluation of the summaries. In fact, students differ from each other in terms of their needs when summarizing and in order to answer to these needs, not only every task must be correctly evaluated, but also is need to design appropriately each student's feedback. Key words: learning process, summarization, discourse structure, feedback, evaluation
Tutorea: 
Mikel Iruskieta
Urtea: 
2018