Master Tesia

Tituloa: 
[en, eu] Influence of machine translation (MT) in regular users’ writing: Indications for MT development. / Itzulpen automatikoaren (IA) eragina erabiltzaile arrunten ekoizpenean: IA garapenerako oharrak.
Tutorea: 
nora.aranberri@ehu.eus
Esleitua: